Lao động
Long An xây dựng phương án đào tạo cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP
01:53 PM 14/10/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đang đang xây dựng phương án đào tạo cho 02 doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (nhóm 3) theo Nghị quyết 68/NQ-CP.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An đã có văn bản số 2381/SLĐTBXHLĐVL&GDNN ngày 26/7/2021 hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các địa phương thực hiện. Đến nay, Trường Cao đẳng Long An đang xây dựng phương án đào tạo cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách này.
Cũng theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 438.938 người thuộc các nhóm đối tượng, tổng kinh phí hơn 370,078 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho 140.775 người với số tiền trên 257,533 tỷ đồng.

Tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 438.938 người thuộc các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Cụ thể, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nhóm 1), Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An giảm mức đóng cho 5.237 tổ chức, cơ quan, đơn vị; số lao động được giảm mức đóng là 296.119 người, tương ứng với số kinh phí tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm hơn 104,668 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (nhóm 2) cho 06 doanh nghiệp với 493 lao động, tương ứng số tiền gần 3,635 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (nhóm 4), tỉnh Long An đã hỗ trợ cho 12.174 lao động (trong đó, người lao động đang mang thai 214 người, người lao động nuôi con dưới 06 tuổi 2.347 người), với số tiền hơn 47,298 tỷ đồng. Hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh Long An hỗ trợ cho 20.620 lao động (360 người lao động đang mang thai, 4.535 người lao động nuôi con dưới 06 tuổi), với tổng kinh phí gần 83,373 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (nhóm 5), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An đã ban hành văn bản hướng dẫn, đề nghị các doanh nghiệp, các địa phương triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến Khoản 3, Điều 99 Bộ luật Lao động và văn bản số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho 12 lao động (trong đó, người lao động đang mang thai 01 người, người lao động nuôi con dưới 06 tuổi 03 người), với số tiền 16.000.000 đồng. Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 169 lao động (03 người lao động đang mang thai, 12 người lao động nuôi con dưới 06 tuổi), với số tiền 184 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (nhóm 6), Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An đang tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 14 lao động.
Chính sách hỗ trợ trẻ em (nhóm 7), toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 2.010 trẻ em trong các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (F1), số tiền 2,018 tỷ đồng.
Về (nhóm 8): Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1), Long An đã hỗ trợ cho 47.219 người (29.549 F0, 17.670 F1), số tiền hơn 69,432 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch (nhóm 9), tỉnh đã chi hỗ trợ cho 40 người, số tiền 148,4 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (nhóm 10), đã hỗ trợ cho 407 hộ kinh doanh đủ điều kiện với số tiền 1,221 tỷ đồng. Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 1.722 hộ kinh doanh đủ điều kiện với tổng kinh phí 5,166 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (nhóm 11), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ qua điện thoại đến hơn 2.300 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động và nhu cầu vay vốn. Kết quả đã có 14 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trả lương cho 1.926 lao động, số tiền 6,613 tỷ đồng. Trong đó, có 11 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.697 lao động, số tiền 5,304 tỷ đồng; 03 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương khi phục hồi sản xuất cho 229 lao động, số tiền 1,309 tỷ đồng. Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho 1.551 lượt lao động, với số tiền gần 4,242 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do – nhóm 12), tính đến hết ngày 13/10, tỉnh Long An đã hỗ trợ cho 78.913 lao động tự do, với tổng kinh phí gần 137,4 tỷ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ 12.849 người bán vé số lưu động, với số tiền 25,698 tỷ đồng; đối với các đối tượng lao động tự do khác, đã triển khai hỗ trợ cho 66.064 người, với số tiền trên 111,7 tỷ đồng. Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt và tiến hành hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng lao động tự do.
Thời gian đến, tỉnh Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu các chính sách hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg…

Chí Tâm