Lao động
Long An: Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp
02:11 PM 13/07/2020
(LĐXH) Năm 2019, toàn tỉnh Long An có 25.209 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 699 người có quyết định hỗ trợ học nghề và trên 111.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là hơn 381 tỷ đồng.
Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm
Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi cho người lao động. Hiện nay, trung tâm có 05 địa điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN, với tổng số cán bộ phục vụ công tác BHTN là 37 người. Trung tâm thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, viên chức với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh bạn; không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người lao động và người sử dụng lao động khi thực hiện chính sách pháp luật về BHTN. Sắp xếp, bổ sung nhân sự thực hiện công tác BHTN tại trung tâm và các chi nhánh khu vực, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ BHTN, lưu trữ hồ sơ và tổng hợp báo cáo.
Để tăng cường nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về chính sách BHTN, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHTN, tư vấn việc làm, học nghề cho người lao động, các đơn vị doanh nghiệp đến tham gia các phiên giao dịch việc làm hàng tháng được tổ chức ngày 15 hàng tháng; Phối hợp với Đài truyền thanh các huyện, thành phố và Đài truyền hình Long An tổ chức thông tin tuyên truyền chính sách BHTN lồng ghép trong chương trình thông tin thị trường lao động hàng tuần; Lắp đặt bảng điện tử tại thị trấn Bến Lức và các pano tuyên truyền thông tin BHTN, giới thiệu việc làm tại các bến phà... Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức mời hằng ngày ít nhất 02 doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động đối với đối tượng lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ, nhận kết quả cũng như đến thông báo việc làm hàng tháng tại điểm chính và các chi nhánh. Nên cạnh đó cũng kết hợp tư vấn tại các Phiên giao dịch việc làm cho người lao động thất nghiệp để giúp họ thuận lợi trong việc lựa chọn, tìm việc làm mới hoặc học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Tư vấn đầy đủ chính sách, chế độ, quyền và nghĩa vụ của người lao động khi đề nghị hưởng BHTN. Thực hiện đúng quy trình, chế độ cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Các hoạt động này đã tạo sự tin tưởng và yên tâm cho người lao động thất nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, qua đó sớm quay trở lại thị trường lao động.
Người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại sàn giao dịch
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, số người lao động tham gia BHTN ngày càng tăng; số lượng người đến nộp hồ sơ thất nghiệp quá hạn giảm rất nhiều, tình trạng hồ sơ không đầy đủ, người lao động phải đi lại nhiều lần, bức xúc ít xảy ra hơn.
Cùng với đó, công tác tiếp nhận, lập, xử lý và giải quyết hồ sơ đã đi vào nề nếp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng quy định; Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở Lao động - TBXH tỉnh ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, hỗ trợ học nghề, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt và phối hợp với bảo hiểm xã hội thu hồi theo đúng quy định của Luật Việc làm.
Đối với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, được thực hiện xuyên suốt quá trình người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp như: tư vấn ban đầu trước khi lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn khi lao động đến nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn mỗi lần lao động đến thông báo tình trạng việc làm mỗi tháng. Tại điểm chính và các chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Công tác hỗ trợ học nghề đã có những chuyển biến tích cực, số người có quyết định hỗ trợ học nghề năm 2019 tăng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến thời điểm hiện nay, Long An đang thực hiện dạy nghề theo nhu cầu của lao động thất nghiệp, gồm các nghề như: Sửa thiết bị may; sửa xe gắn máy; may công nghiệp; tin học...
Đặc biệt, từ tháng 8/2013, Trung tâm đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Long An, Bưu điện tỉnh Long An và Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Long An xây dựng và thực hiện quy trình phối hợp chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua tài khoản ATM, nhờ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người hưởng trợ cấp thất nghiệp./.
Hồng Phượng