VIDEO

Theo Truyền hình Long An
Long An khẩn trương chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Cập nhật: 2 giờ trước
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An vừa có văn bản chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương khẩn trương chi hỗ trợ các đối tượng theo tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-CP. Đến nay, Long An đã tạm ứng ngân sách chi hơn 20 tỉ đồng cho một số nhóm đối tượng.