Giáo dục - Nghề nghiệp
Long An hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
06:35 PM 09/03/2022
(LĐXH)- Thời gian qua, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn tỉnh Long An được triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện để họ tìm được việc làm tạo thu nhập ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an thì được hỗ trợ, đào tạo nghề khi có đủ các điều kiện sau: có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; chưa được hỗ trợ, đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an...
Thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An đã phối hợp các sở, ngành thống nhất mức hỗ trợ chi phí đào tạo để triển khai thực hiện. Trong đó, đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc đơn giá đặt hàng đào tạo lái xe trình độ sơ cấp làm cơ sở thực hiện chính sách cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ dự toán, triển khai đào tạo và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nhiệm vụ. Ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tư vấn đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho bộ đội xuất ngũ.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Long An học nghề lái xe ô tô

Theo báo cáo ngày 8/3/2022 về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, giai đoạn (2016 - 2021), 05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trường Cao đẳng Long An, Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Trung cấp nghề SAVINA và Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Giao thông Long An) đã tiếp nhận và đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 1.198 thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, tổng số tiền thanh toán hơn 13,205 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 96 học viên là thanh niên hoàn thành nhiệm vụ và gửi hồ sơ đề nghị quyết toán với tổng số tiền đề nghị gần 1,234 tỷ đồng.
Các nghề đào tạo chủ yếu gồm: vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; cơ khí hàn; sửa chữa thiết bị may; điện công nghiệp; điện lạnh; điện tử công nghiệp; kỹ thuật tiện; sửa chữa động cơ xăng, dầu; đào tạo lái xe ô tô hạng B, C; vận hành xe nâng.
Đối với những học viên này, ngoài việc hỗ trợ học phí 100%, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Long An còn hỗ trợ thêm chi phí ăn uống, đi lại hàng ngày. Bên cạnh công tác đào tạo nghề, các cơ sở cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp cho học sinh. Hàng năm, đều phối hợp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh tổ chức ngày hội việc làm, tạo điều kiện cho học sinh có được việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.
Qua thống kê, có 100% bộ đội xuất ngũ sau học nghề ở Long An được giới thiệu có việc làm hoặc tự tạo việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, số lượng thanh niên hoàn thành nhiệm vụ đăng ký học nghề còn ít; một số lựa chọn được ngành nghề cần học chưa phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu tuyển dụng của xã hội nên giải quyết việc làm chưa bền vững...
Thời gian tới, để việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả hơn, tỉnh Long An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tư vấn đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho bộ đội xuất ngũ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập để tăng quy mô tuyển sinh, mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động, trong đó có thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để thu hút cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô để đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.
Tỉnh Long An cũng sẽ tăng cường công tác tư vấn học nghề, thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu nhân lực chất lượng cao đối với thị trường làm việc ở nước ngoài cho thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, giúp thanh niên lựa chọn ngành nghề học phù hợp năng lực bản thân và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Chí Tâm