VIDEO
Theo VTV2
Lộ trình tự chủ trong các trường nghề
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Hệ thống các cơ sở dạy nghề sẽ được sắp xếp, tái cấu trúc lại nhằm giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo. Những cơ sở GDNN hoạt động không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp sẽ bị chuyển giao, sáp nhập, giải thể.