VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Lĩnh vực lao động đạt kết quả tốt trước đại dịch COVID-19
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Mặc dù gặp không ít khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn phát huy thế mạnh trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội.