Kinh tế
Liên quan đến dự án Vườn Sen: CEN Land nói gì?
03:21 PM 22/08/2020
Trước các vấn đề của khách hàng và dự án Vườn Sen do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CEN Land) phát triển và phân phối, công ty này vừa có những phản hồi chính thức.
Về việc quảng cáo, truyền thông
Tại dự án này, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa Công ty Nam Hồng (TNHH) và CEN Land ngày 31/5/2018, CEN Land là đơn vị hợp tác với chủ đầu tư là Công ty Nam Hồng (TNHH) để đầu tư phát triển dự án. Cụ thể, theo hợp đồng này, CEN Land là đơn vị phát triển, đồng thời độc quyền giới thiệu, phân phối các sản phẩm của dự án. “Nội dung này được chúng tôi ghi nhận tại tất cả các tài liệu truyền thông trên các kênh chính thức của CEN Land như các tài liệu bán hàng, trang facebook, phương tiện thông tin đại chúng khác” - CEN Land khẳng định.
Ngoài ra, “theo hợp đồng hợp tác phát triển dự án giữa CEN Land và Tập đoàn Dabaco ngày 4/4/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco đã chỉ định sàn giao dịch bất động sản Dabaco phối hợp với CEN Land thực hiện các hoạt động hợp tác phân phối các sản phẩm của dự án này. CEN Land chỉ thực hiện truyền thông theo đúng nội dung này mà không triển khai bất kỳ hoạt động truyền thông nào khẳng định CEN Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco là đồng chủ đầu tư”. Mặt khác, “thông tin về chủ đầu tư - Công ty Nam Hồng luôn được CEN Land cung cấp và thể hiện cụ thể tại các tài liệu, văn bản giao dịch ký kết với bất kỳ khách hàng nào”.
Về việc ký kết hợp đồng giao dịch với khách hàng
Theo CEN Land, các giao dịch tại dự án được thực hiện theo các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như Công văn số 2810/UBND-TNMT ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu thể thao, trường học, công trình công cộng, khu đô thị phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn và các văn bản liên quan tùy từng thời điểm.
Theo thỏa thuận ủy quyền ban hành kèm theo hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa Công ty Nam Hồng (TNHH) và CEN Land ngày 31/5/2018, chủ đầu tư là Công ty Nam Hồng ủy quyền cho CEN Land thu và nhận tiền đặt chỗ/đặt mua/đặt cọc, tiền thanh toán (đến 100% giá trị sản phẩm bất động sản) của khách hàng. Việc CEN Land giao kết thỏa thuận đặt mua với khách hàng là để thực hiện các nội dung ủy quyền này và hoàn toàn tuân thủ quy định tại Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan. Đồng thời, CEN Land luôn thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ quy định tại các thỏa thuận đặt mua này với khách hàng.
Cùng với đó, “tại thỏa thuận đặt mua khách hàng ký với CEN Land đã nêu rõ chủ đầu tư là Công ty Nam Hồng (TNHH) và khách hàng sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư Nam Hồng theo thông báo của CEN Land. Khách hàng đã đọc và hiểu rõ cũng như tự nguyện thực hiện đầy đủ các nội dung này khi đặt bút ký kết. Do đó, khách hàng đã hoàn toàn hiểu đầy đủ các nghĩa vụ và quyền của mình cũng như các hệ quả pháp lý tại thỏa thuận đặt mua”.
Về hạch toán tiền thu của khách hàng và hóa đơn chứng từ
CEN Land khẳng định, với vai trò là đơn vị hợp tác phát triển dự án, luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thỏa thuận đã ký kết với chủ đầu tư, khách hàng cũng như các quy định về tài chính, thuế theo đúng quy định của pháp luật liên quan.
Việc chuyển tiền thu của khách hàng sang chủ đầu tư, CEN Land đều thực hiện theo đúng hợp đồng hợp tác ký giữa CEN Land và chủ đầu tư và hoàn toàn không ảnh hưởng hay có bất kỳ trở ngại nào đối với quá trình giao dịch bất động sản của khách hàng.
 Theo thanhtra.com.vn