VIDEO
Theo Truyền hình Nhân Dân
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết liệt phòng chống tham nhũng
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH luôn coi trọng công tác PCTN toàn diện trên các lĩnh vực của Bộ, ngành, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh để ngăn chặn tham nhũng