VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Lấy ý kiến về đề án bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Ngày 28-5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến, góp ý xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng” giai đoạn 2020-2025.