VIDEO
Theo THLC
Lào Cai: Xuất khẩu lao động - hướng xóa đói, giảm nghèo
Cập nhật: 2 giờ trước
Xuất khẩu lao động là một trong những hướng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả và bền vững. Trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động.