VIDEO
Theo Truyền hình Lào Cai
Lào Cai hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Cập nhật: 2 giờ trước
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.