VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Làm gì để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục từ môi trường mạng?
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Trẻ em đang nguy cơ xâm hại nhiều hơn dưới các hình thức như vi phạm bí mật đời tư, thông tin cá nhân; xâm hại tình dục trẻ em bắt đầu từ môi trường mạng. Làm sao để bảo vệ các em?