Lao động
Ký kết hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Việt Nam và Campuchia
08:52 AM 09/11/2022
(LĐXH)- Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Campuchia, ngày 8/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Ith Samheng.
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Mong muốn thiết lập và tăng cường các mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích quốc gia trong phát triển kinh tế hai nước.
Cùng với đó là chia sẻ nguyện vọng chung nhằm thúc đẩy các chính sách và thực tiễn về lao động hài hòa, nâng cao năng lực và khả năng của hai nước trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực, thúc đẩy an sinh xã hội, quản lý hiệu quả di cư vì việc làm và phòng ngừa cũng như phòng chống nạn bóc lột và buôn bán lao động giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Sen chứng kiến lễ ký kết
Hai Bên sẽ hướng tới khuyến khích hợp tác kỹ thuật giữa hai nước trong lĩnh vực lao động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên, bao gồm: Trao đổi về các hệ thống, nghiên cứu, chuyên môn và thông tin về các lĩnh vực khác nhau bao gồm (nhưng không giới hạn) nghiên cứu so sánh về lao động, việc làm và đào tạo nghề cũng như quản lý lao động, như: thương lượng tập thể, tuân thủ và thực thi pháp luật, thanh tra lao động, giải quyết tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, tự do hiệp hội, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động nước ngoài, và trao đổi thông tin về nâng cao năng suất lao động.
Đồng thời, khuyến khích việc trao đổi đoàn cán bộ và chuyên gia; Quản lý vấn đề di cư vì việc làm giữa các nước; Trao đổi thông tin để phòng ngừa việc tuyển dụng và thuê lao động bất hợp pháp cũng như phòng, chống bóc lột lao động và buôn bán người và các hoạt động hợp tác khác do hai Bên cùng quyết định.
Bản ghi nhớ cũng thống nhất, hai Bên sẽ hợp tác về phát triển kỹ năng, chia sẻ kiến ​​thức và kỹ thuật để nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động.
Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia trên thống nhất hợp tác trong việc quản lý lao động di cư vì việc làm giữa hai nước. Việc hợp tác có thể thông qua thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình lao động của mỗi nước đang làm việc trên lãnh thổ của nước kia.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Ith Samheng ký kết bản ghi nhớ
Hai bên tạo điều kiện cho lao động ở khu vực biên giới trong việc đăng ký cấp các giấy tờ hợp pháp theo luật pháp và quy định, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho những lao động đã được cấp giấy tờ lao động được tiếp tục làm việc, sinh sống hợp pháp.
Phía Campuchia xem xét yêu cầu của phía Việt Nam trong việc tăng tỷ lệ lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại Campuchia trong trường hợp không thể tuyển dụng được lao động trong nước.
Để hỗ trợ cho việc thực hiện Bản ghi nhớ này, cơ quan có thẩm quyền của hai Bên tham gia sẽ cử các cán bộ để thành lập Nhóm công tác kỹ thuật của mỗi Bên. Thông qua các cuộc tham vấn giữa hai Bên, các Nhóm công tác kỹ thuật, được chỉ định phù hợp với điều khoản này, có thể nghiên cứu, hỗ trợ, giám sát và tư vấn về quy trình và thủ tục thực hiện Bản ghi nhớ này…
Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong 5 (năm) năm và có thể được gia hạn khi có sự đồng ý giữa hai Bên. Tuy nhiên, Bản ghi nhớ này có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt bởi một Bên và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày một trong hai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ.

Trần Thắng