Lao động
Kịp thời hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
06:20 PM 25/11/2021
Năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội của cả nước. Trong bối cảnh đó, hệ thống các Trung tâm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên.
Theo báo cáo giai đoạn 2020-2021, các Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng đa số các đơn vị đã cố gắng, phấn đấu để vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động điều chỉnh kế hoạch hoạt động, cách thức triển khai để phù hợp với điều kiện thực tiễn như: điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, thanh niên; điều chỉnh từ hình thức tổ chức tư vấn tập trung nhiều người sang tổ chức nhiều đợt tư vấn và chia ra thành nhiều cụm, nhóm nhỏ để tư vấn đảm bảo hiệu quả và phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, 2021 mặc dù giảm so với các năm trước đây nhưng vẫn đạt được kết quả nhất định và duy trì hoạt động không bị gián đoạn. 
Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm được nhiều địa phương tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ thanh niên bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Tiêu biểu Trung tâm DVVL và HTTTN Hà Nội tổ chức Chuỗi tư vấn “Hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp” tại 98 đơn vị cho gần 50.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khối quận huyện, thị đoàn và khối các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học…; tổ chức Nhạc kịch hướng nghiệp, trải nghiệm giảng đường; hằng năm tổ chức “Hội thi bàn tay vàng các làng nghề truyền thống”. Trung tâm DVVLTN TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2020; Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” năm 2020, 2021; Talkshow “Nghề của bạn” (năm 2020 tổ chức talk với 04 ngành nghề Hướng dẫn viên du lịch, Phun thêu thẩm mỹ, Điều dưỡng, Công nghệ sinh học; năm 2021 tổ chức talk với nghề Kỹ thuật viên lập trình ứng dụng). Các hoạt động triển khai giai đoạn 2020-2021 đã thu hút gần 22.000 lượt học sinh, sinh viên, thanh niên và phụ huynh tham gia, trong đó năm 2021 là trên 6.100 người tham gia. Trung tâm DVVLTN Quảng Bình tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho trên 8.500 lượt thanh niên, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho trên 10.000 học sinh tại 10 điểm trường THPT trên địa bàn tỉnh. 
Một số mô hình tư vấn, hỗ trợ việc làm do các Trung tâm triển khai đã phát huy hiệu quả tích cực, thể hiện vai trò tiên phong, thích ứng, tương trợ của tổ chức Đoàn trong ứng phó với đại dịch Covid-19, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn góp sức cùng Chính phủ đảm bảo an sinh, sớm ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới”. Bên cạnh đó, những kết quả đạt được, các Trung tâm còn một số tồn tại, hạn chế, một số đơn vị chưa thể hiện được sự thích ứng trong triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, nắm bắt số lượng lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn; rà soát, nắm bắt số lượng lao động trở về địa phương từ các vùng tâm dịch Covid-19, do vậy, chưa xây dựng được giải pháp, mô hình, hoạt động cụ thể hỗ trợ thanh niên bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Theo Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các Trung tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy tinh thần tiên phong, thích ứng, tương trợ trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của tổ chức Đoàn để nâng cao chất lượng triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; Tiếp tục chủ động đổi mới hình thức, tăng khả năng thích ứng trong triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm, đào tạo nghề và dịch vụ việc làm phù hợp với bối cảnh diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19; chủ động phối hợp với các Sở, ngành tại địa phương trong tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 mở rộng quy mô và tăng cường sự kết nối giữa các Trung tâm trong triển khai các hoạt động cung ứng và giới thiệu việc làm, nhân rộng địa bàn thực hiện Chương trình “Tiếp sức người lao động”. Đồng thời chú trọng tới chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc trung tâm, trong đó trọng tâm là công tác tư vấn, dịch vụ việc làm; tiếp tục xây dựng và xác định rõ vị trí việc làm, phân công trách nhiệm đối với cán bộ, cộng tác viên./.
PV