VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Kinh nghiệm vận hành Ban bảo vệ trẻ em ở Quảng Nam
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Quan tâm tới đội ngũ và nguồn lực trong công tác bảo vệ trẻ em đã được nhiều địa phương thực hiện. Tuy nhiên làm thế nào để có thể đánh giá được hiệu quả của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em? Những kinh nghiệm triển khai đến từ ban bảo vệ trẻ em từ 1 số phường của thành phố Hội An rất đáng để các địa phương cùng tham khảo.
Từ khóa: bảo vệ trẻ em