Xã hội
Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Yên Bái
04:42 PM 14/11/2020
(LĐXH)- Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng chống HIV⁄AIDS, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm tập trung chỉ đạo.
Do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trẻ em gái dân tộc thiểu số dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng, lôi kéo vào tệ nạn mại dâm
UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành khi kịp thời ra quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban chỉ đạo 138 tỉnh).
Căn cứ công tác chỉ đạo điều hành và nguồn kinh phí được cấp, cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và cho lãnh đạo sở ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình.
Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái đã thực hiện được hầu hết các nội dung hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và năng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm;  Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế -xã hội trên địa bàn cơ sở; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Nhờ đó, đã thực hiện tốt mục tiêu chung là phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức, phòng, chống mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, xây dựng và phát triên con người Việt Nam.  
Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm từ 2016 - 2020, đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch với 520 lượt cơ sở được kiểm tra, lập 297 biên bản, xử phạt hành chính 1 cơ sở, lập biên bản đình chỉ hoạt động 3 cơ sở có vi phạm về kinh doanh dịch vụ lưu trú. Khởi tố 14 vụ/19 bị can về tội môi giới mại dâm. Đấu tranh, triệt phá tổng số 15 vụ với 68 đối tượng, truy tố 15 vụ với 22 bị can, xử lý hành chính 46 đối tượng về hành vi mua bán dâm. Hiện Yên Bái có 66 gái bán dâm có hồ sơ quản lý. Số gái mại dâm bị bắt qua các vụ án trên địa bàn tỉnh là 23 người.
Bên cạnh đó, tỉnh đã lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, chương trình hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo. Trong 5 năm từ 2016-2020 đã có hàng ngìn phụ nữ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ vay vốn việc làm phát triển kinh tế, được cung ứng đi lao động trong và ngoài tỉnh và có hàng trăm phụ nữ được xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Việc lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình trên đã giúp nhiều chị em phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định. Giúp nhiều chị em thoát khỏi sự tiềm ẩn nguy cơ dính líu đến hoạt động mại dâm.
Tỉnh cũng tích cực xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Cụ thể, đã tài liệu hóa 1 số mô hình thí điểm có hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 1 số địa phương để xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện: Chưa thực hiện vì địa phương chưa có mô hình điểm.
Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh và cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia công tác cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm: Đã tổ chức tập huấn cho 1.539 lượt cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cấp huyện, cấp xã và cho100 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời xây dựng thử nghiệm quy trình hỗ trợ và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm tại cộng đồng. Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong cơ chế Nhà nước ủy thác, đặt hàng các cơ sở ngoài công lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm: Chưa hực hiện do không có nguồn lực.
Có thể nói, do triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm nên đến thời điểm hiện tại Yên Bái không có điểm nóng gây bức súc về mại dâm, không có điểm hoạt động mại dâm công cộng. Tình hình trật tự an ninh được đảm bảo, số người vi phạm pháp luật về mại dâm không nhiều.
Nhìn chung, bài học rút ra trong công tác phòng, chống mại dâm từ Yên Bái đó là cơ quan chủ trì phải chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chống mại dâm đã được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống mại dâm, đặc biệt là công tác kiểm tra.  Cùng với đó là phải tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chống mại dâm. Đặc biệt là sử dụng có hiệu quả, minh bạch các nguồn ngân sách do trung ương và địa phương cấp cho công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn./.
Tiến Dũng