VIDEO
Theo VTV24
Khoảng trống an sinh xã hội đối với lái xe công nghệ
Cập nhật: 2 giờ trước
Gần 70% lái xe công nghệ được hỏi muốn được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ đáng chú ý trong kết quả khảo sát được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra mới đây.