Kinh tế
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia dành cho doanh nghiệp
03:55 PM 03/02/2023
(LĐXH)- Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mong muốn tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trung tâm.
Nội dung khảo sát nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các nhu cầu trợ cụ thể của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn và kết nối các nguồn lực hỗ trợ khác. Những thông tin tổng hợp qua bảng Khảo sát sẽ là đầu vào giúp Trung tâm xây dựng các cơ chế ưu đãi, đề xuất một số chính sách thu hút vốn đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ tại Cổng dịch vụ một cửa của Trung tâm.
Các doanh nghiệp tham gia Khảo sát sẽ đồng thời được tham gia hệ sinh thái kết nối của Trung tâm, trong đó ưu tiên tiếp cận Quỹ đầu tư trong và ngoài nước; các Tập đoàn; Viện; Trường Đại học; các Tổ chức Quốc tế và Ươm tạo doanh nghiệp, Mạng lưới chuyên gia trí thức của Việt Nam tại các quốc gia phát triển trên thế giới,.... Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia mong muốn doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cụ thể để Trung tâm có cơ sở hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Doanh nghiệp tham gia khảo sát tại: https://www.surveymonkey.com/r/QBTQ93M

Thời gian hoàn thiện Khảo sát: trước ngày 15/02/2023

Mọi thắc mắc về thông tin cuộc Khảo sát, vui lòng xin liên hệ info@nic.gov.vn.

Để có được các thông tin khảo sát chính xác nhất, Trung tâm đề xuất sự tham gia của các Chủ doanh nghiệp hoặc Cấp quản lý nắm rõ thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Trung tâm sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin mà người điền khảo sát cung cấp.

PV