Xã hội
Huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định): Triển khai hiệu quả chính sách bảo trợ xã hội
03:09 PM 23/04/2019
(LĐXH) Là một trong những địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh Nam Định, thời gian qua, huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chính sách bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Theo thống kê, huyện Ý Yên hiện có trên 12.000 đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp thường xuyên, trong đó có 8.089 người cao tuổi (80 tuổi trở lên), 3.435 người khuyết tật, 411 người nghèo đơn thân, 108 trẻ em mồ côi không có nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng yếu thế khác. Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ.
Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, phòng LĐTBXH đã tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo thụ hưởng chế độ trong năm 2019 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH. Theo đó, toàn huyện có 1.991 hộ nghèo, với tổng số 4.670 khẩu, chiếm tỷ lệ 2,61%; có 5.035 hộ cận nghèo, với 18.669 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,6%. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện đã trợ cấp đột xuất cho 12.302 đối tượng bảo trợ xã hội và 261 hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết; Thăm và tặng quà của Chủ tịch nước cho 36 người cao tuổi tròn 100 tuổi, quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 407 người cao tuổi tròn 90 tuổi. Ngoài ra, còn chúc thọ, mừng thọ cho 165 người cao tuổi sinh năm 1924, 1.355 người cao tuổi sinh năm 1939... Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh tặng quà cho 55 hộ nghèo ở các xã, thị trấn; Mua thẻ BHYT cho 5.558 đối tượng người nghèo, 16.386 đối tượng cận nghèo; Triển khai hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sử dụng điện dưới 50 KW.
Song song với đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về các chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác bảo trợ xã hội, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đối tượng. Phòng LĐTBXH hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các đối tượng yếu thế, lập hồ sơ bổ sung danh sách đối tượng bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp đối với những trường hợp không còn trong diện bảo trợ xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng, trên cơ sở đó triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ.
Hằng năm, các xã, thị trấn đều kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt chế độ bảo trợ xã hội, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, tiến hành xác định mức độ khuyết tật, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật; xét duyệt chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng người cao tuổi (trên 80 tuổi, không có lương hưu hoặc trợ cấp khác); trẻ em mồ côi, người đơn thân nuôi con nhỏ… Trong 11 tháng năm 2018, các xã, thị trấn trong huyện đã rà soát, thẩm định xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội cho trên 1.072 trường hợp thuộc diện người cao tuổi theo Nghị định 06/NĐ-CP của Chính phủ; diện người khuyết tật và các trường hợp khác hưởng trợ cấp thường xuyên.
Trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện
Công tác xét duyệt chế độ bảo trợ được Hội đồng xét duyệt các xã, thị trấn tổ chức công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Riêng trợ cấp hằng tháng cho đối tượng bảo trợ toàn huyện đạt trên 4,8 tỷ đồng, chi trả đảm bảo đầy đủ, tận tay đối tượng hoặc người được ủy quyền, người bảo lãnh. Huyện giải quyết thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT miễn phí cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội.
Cùng với đó, công tác cứu trợ đột xuất được quan tâm giải quyết kịp thời… Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, các đối tượng bảo trợ xã hội đều được nhận trợ cấp kịp thời, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, huyện còn trích kinh phí trợ cấp cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp khó khăn đột xuất. Bên cạnh chính sách của Nhà nước dành cho đối tượng bảo trợ xã hội, huyện Ý Yên đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm huy động thêm nguồn lực chăm lo cho đối tượng yếu thế. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động hỗ trợ trực tiếp giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội vươn lên.
Bên cạnh đó, huyện thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các đối tượng bảo trợ xã hội có khả năng lao động, người nghèo, cận nghèo được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các con nuôi, giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, giúp họ tự lực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Huyện đã vận dụng các cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực của các cấp, các ngành thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đối với các hộ nghèo do thiếu vốn làm ăn, huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với Phòng LĐTBXH, các ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Hằng năm, có hàng nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở huyện Ý Yên còn gặp một số khó khăn nhất định do cán bộ LĐTBXH ở một số xã, thị trấn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong khi công việc của ngành nhiều lại liên tục, đảm bảo thời gian, chính xác đúng đối tượng, thêm nữa một số chính sách của Nhà nước triển khai chậm. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, thực hiện tốt Nghị định 136 về một số thay đổi chính sách xã hội; phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong huyện tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo theo chỉ tiêu được giao./.
Hồng Phượng