Xã hội
Huyện Xuân Trường: Đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
03:45 PM 15/05/2019
Ngày 14/5/2019, Ban chỉ đạo 515 huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Công Chức – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3; đồng chí Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hảo- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Ngọc Cường- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 515 huyện; đại biểu Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia; đại biểu Cục chính sách, Tổng cục Chính trị, thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban CHQS các huyện, thành phố; thành viên Ban chỉ đạo 515 huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn.
Thiếu tướng Bùi Công Chức – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 3,
 Trưởng BCĐ 515 Quân khu 3 phát biểu tại Hội nghị
Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh về việc tập huấn và triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản tổ chức thực hiện và làm điểm cho tỉnh việc “Tập huấn và triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”; chỉ đạo xã Xuân Hòa làm điểm Hội nghị kết luận địa bàn cấp xã và xóm, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo, các xã, thị trấn còn lại tổ chức tập huấn cho Hội đồng chính sách, các ban ngành, đoàn thể của xã và các thôn, xóm, tổ dân phố cách tiến hành thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại địa phương. 
Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐTBXH, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn cơ quan chuyên môn các xã, thị trấn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở từng cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc thu thập thông tin, rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn. 
Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Xuân Trường, nhất là Ban CHQS huyện, Phòng LĐTBXH, Hội Cựu chiến binh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc hướng dẫn, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban CHQS huyện phối hợp tổng hợp, rà soát, xác minh các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, đối chiếu trên thực địa làm cơ sở phục vụ cho lập bản đồ; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 25/3/2019, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 
Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo như: Tổ chức tra cứu lịch sử truyền thống của địa phương; cử cán bộ đi xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ; thành lập các tổ để nhập phần mềm quản lý, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổng hợp phân tách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ cho lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ban CHQS huyện phối hợp các các xã, thị trấn tổ chức thu thập thông tin, điều tra xác minh, đối chiếu danh sách liệt sĩ hy sinh ban đầu trên trên địa bàn và danh sách liệt sĩ của địa phương. Các xã, thị trấn đã phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xóm, đội, tổ dân phố tiến hành thẩm tra, xác minh, thu thập thông tin, kết luận thực địa nơi hy sinh chôn cất ban đầu, nơi an táng ban đầu làm cơ sở cho việc lập bản đồ được chính xác, cụ thể. Đồng thời chỉ đạo xây dựng bản đồ điện tử, thiết kế bộ công cụ phục vụ cho việc viết, vẽ bản đồ, thành lập tổ công tác phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, xác minh, đánh dấu tọa độ trên bản đồ mộ liệt sĩ theo kết luận địa bàn, tiến hành chụp ảnh, xác định vị trí nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, khu vực đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhưng chưa có kết quả ở các xã Xuân Hồng, Xuân Châu, Xuân Thượng, Xuân Ngọc trên bản đồ. Đến nay đã tiến hành vẽ hoàn thành việc lập bản đồ cấp xã, cấp huyện. Cụ thể, toàn huyện có 21 nghĩa trang liệt sĩ trên bản đồ và 39 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý.
Đ/c Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu với hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3 và đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã biểu dương những kết quả trong thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Ban chỉ đạo 515 của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân đồng tình, ủng hộ tham gia tích cực trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, liệt sĩ để việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện đạt hiệu quả.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 515 của huyện chỉ rõ: Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24 ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định 1237/2013 nay là quyết định 515 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tâng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp và hỗ trợ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp trong việc chủ trì tham mưu; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan giúp chính quyền các cấp làm tốt công tác lập bản đồ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tiếp tục thu thập, xác minh, bổ sung thông tin của 7 liệt sĩ chưa được quy tập ở các xã Xuân Thượng, Xuân Ngọc, Xuân Châu, Xuân Hồng. Các xã, thị trấn tổ chức thông tin kịp thời kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tới nhân dân và thân nhân liệt sĩ; tiếp tục rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng thăm viếng, di chuyển phần mộ liệt sĩ về quê nhà; đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm chu đáo./.
PV