Xã hội
Huyện Vĩnh Thạnh: Chăm lo nhà ở cho đối tượng chính sách
10:47 AM 18/09/2018
Trong năm 2017, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) có 40 hộ chính sách người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng. Công tác xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở được các cấp, các ngành quan tâm hưởng ứng thực hiện. Điển hình là xã Vĩnh Thịnh.
Lần thứ hai ông Đinh Văn Lương, thương binh hạng 3/4 ở làng Kon Tơlok, xã Vĩnh Thịnh được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở
Năm 2017, xã Vĩnh Thịnh có 12 hộ chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2016 của tỉnh. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 11 nhà. Ông Bùi Thế Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Đối tượng thụ hưởng đa số là gia đình khó khăn, nhiều hộ không có khả năng đóng góp thêm. Do vậy, UBND xã đã chú trọng khâu tư vấn giúp dân lựa chọn thợ xây, kiểm tra vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng và chi phí thấp nhất; đồng thời tác động để người thân, họ hàng góp thêm, cộng đồng góp công lao động để nâng giá trị của căn nhà!”.
Đây là lần thứ hai, gia đình ông Đinh Văn Lương, thương binh hạng 3/4, ở làng Kon Tơlok, xã Vĩnh Thịnh được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở. Ngôi nhà ông xây dựng năm 2000 từ số tiền 3 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, sau nhiều năm đã hư hỏng, nay lại được Nhà nước quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng để làm lại ngôi nhà mới. Ông Lương nói: “Được Nhà nước hỗ trợ, mình rất mừng. Từ 40 triệu đồng đó cộng với số mình để dành, tiền con cái góp thêm, mình làm được ngôi nhà gần 100 triệu đồng. Mình già rồi, lại đau ốm luôn, nếu không nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ thì làm sao xây dựng được nhà mới! Ơn này rất lớn!”.
PV