Xã hội
Huyện Vân Hồ: Phát huy hiệu quả của truyền thông trong giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm
03:51 PM 14/10/2020
(LĐXH)-Vân Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 98.288,91 ha, 14 xã, trong đó 10 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn và 04 xã vùng 2. Dân số toàn huyện là 14.805 hộ với trên 61.435 nhân khẩu với 05 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 93,6% tổng số nhân khẩu. Trình độ dân trí của người dân trong huyện còn hạn chế, hạ tầng kỹ thuật và kết cấu hạ tầng xã hội còn nhiều khó khăn. Nền kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Tại huyện Vân Hồ, không có hiện tượng dịch vụ liên quan đến hoạt động mại dâm
Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Vân Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và đấu tranh mạnh mẽ với các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm.
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 14/02/2019 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến toàn thể nhân dân trong toàn huyện. Các hình thức tuyên truyền phong phú, hoạt động thiết thực, nội ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư. Cụ thể, đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhà nước về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống mại dâm trong các hội nghị của các xã, bản. Hệ thống Đài Truyền thanh của huyện đã tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm lên 40 phút/ngày; tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường chính, khu tập trung đông dân cư… Các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 14 xã trên địa bàn huyện với hơn 1.100 lượt người tham gia; phát triên 16.000 tờ gấp pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, hơn 500 bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS và mại dâm. Tổ chức 02 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với nhân dân trong ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc tại 4 xã: Liên Hòa, Song Khủa, Quang Minh, Mường Men với gần 1.133 người tham gia; 15 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện với hơn 5.560 người tham dự với nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
Góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, thời gian qua, huyện đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống mại dâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm gồm: nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke, cắt tóc thư giãn... trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy, năm 2019, toàn huyện có 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, trong đó có 01 quán Karaoke, 13 nhà nghỉ, nhà trọ, nhà nghỉ cộng đồng (Homestay) và 20 loại hình khác như nhà hàng, cắt tóc…. Huyện không có khách sạn. Các cơ sở kinh doanh chủ yếu là hình thức gia đình quản lý và làm việc, không có cơ sở nào thuê nhân viên nữ để hoạt động. Hệ thống nhà hàng, quán cà phê và cắt tóc chỉ hoạt động với quy mô nhỏ, lẻ, không có dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động, không có cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, không có hiện tượng dịch vụ liên quan đến hoạt động mại dâm và không phát hiện đối tượng nào liên quan đến tệ nạn mại dâm.
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ổn định, duy trì địa bàn không có hoạt động mại dâm như hiện tại, thời gian tới, huyện Vân Hồ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, từng bước nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về tệ nạn mại dâm. Tổ chức kiểm tra, triệt phá ổ nhóm hoạt động mại dâm trên địa bàn huyện (nếu có), đảm bảo an ninh trật tự về tạm trú, tạm vắng, nhất là ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm ngăn chặn, đầy lùi hoạt động mại dâm. Xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; mô hình trợ giúp tại cộng đồng, hỗ trợ vốn tạo việc làm cho đối tượng hoàn lương, không còn tái phạm, từng bước ổn định cuộc sống./.
Mỹ Hằng