Xã hội
Huyện Thuận Châu: 29/29 xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm
11:28 AM 29/09/2020
(LĐXH) - Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, trong đó có tệ nạn mại dâm nói riêng luôn được các cấp, các ngành và nhân dân huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đặc biệt coi trọng, nhờ đó đến nay, tất cả 29/29 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.
Thống kê năm 2019, huyện Thuận Châu không có dấu hiệu hình thành ổ nhóm và các điểm mua bán, môi giới mại dâm gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 38 cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, trong đó gồm: 22 nhà nghỉ; 01 khách sạn; 15 quán karaoke, chủ yếu tập trung tại các xã, thị trấn khu vực dọc Quốc lộ số 6. Số cơ sở nghi vấn hoạt động mại dâm gồm 04 cơ sở (cụ thể: 03 cơ sở tại xã Tông Lạnh, 01 cơ sở tại xã Chiềng Ly), tuy nhiên qua kiểm tra không phát hiện người bán dâm, không có các vụ việc liên quan đến hoạt động mại dâm. 
Hoạt động kiểm tra các tụ điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn huyện số lượng ít, cơ bản chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo an ninh,  trật tự xã hội. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí có sử dụng nhân viên nữ chủ yếu là kinh doanh dịch vụ Karaoke, nhà nghỉ lưu trú với quy mô hộ kinh doanh; người làm trong các cơ sở dịch vụ do người nhà trong gia đình tự quản lý, phục vụ.
Triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 2019, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Kế hoạch về phòng, chống mại dâm, Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện, đồng thời ban hành Quyết định kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt chức năng tham mưu trong phòng, chống tệ nạn mại dâm, kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội. Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện từng bước chủ trương xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.
Công tác tuyên truyền về sức khỏe giúp hạn chế những tiêu cực và tệ nạn, trong đó có mại dâm
Cùng với đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức cam kết, đăng ký xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi của mọi người về công tác phòng, chống mại dâm. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. Gắn công tác phòng, chống mại dâm với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Công tác tuyên truyền đã được triển khai thường xuyên và thông qua nhiều hình thức như: Băng rôn; khẩu hiệu; truyền thông; truyền hình... đổi mới về nội dung, đi sâu, đi sát với thực tế, coi việc phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm phải đi từ cơ sở gia đình, bản, tiểu khu tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tạo phong trào toàn dân và dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tổ chức hoạt động truyền thông, các hội nghị của xã, thị trấn và bản, tiểu khu; các ngày lễ hội và hoạt động văn hoá ở cơ sở. Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên cơ sở có kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn giải đáp pháp luật về phòng, chống mại dâm.
Đồng thời tổ chức công tác kiểm tra nhằm phát hiện, lập hồ sơ quản lý gái mại dâm. Trong năm 2019, chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện tổ chức kiểm tra 02 lượt đối với 16 cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Kết quả kiểm tra, chưa phát hiện vụ việc có hành vi môi giới và chứa mại dâm, mua bán dâm. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống mại dâm tại các xã, thị trấn; tiếp tục duy trì 29/29 xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019 và các năm tiếp theo. UBND huyện ban hành Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện. Duy trì hoạt động Đội liên ngành 178 huyện làm tốt công tác nắm tình hình tăng cường kiểm tra, kết hợp với tuyên truyền pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nan mại dâm để các cơ sở kinh doanh và nhân dân chấp hành. 
Có thể nói, công tác phòng, chống mại dâm tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành trong huyện, sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an huyện đã tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, do đó đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới, huyện Thuận Châu tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm tại cơ sở; Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở dịch vụ văn hoá, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke, massage,... trên địa bàn không để xảy ra việc lợi dụng danh nghĩa hoạt động dịch vụ, để tổ chức hoạt động mại dâm trá hình.
Đối với các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ, đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục cam kết với chính quyền sở tại không để xẩy ra hoạt động mại dâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm theo Quyết định số 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm minh kịp thời, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; Thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, phân loại số đối tượng bán dâm, các cơ sở du lịch dịch vụ sử dụng tiếp viên nhà hàng phải ký hợp đồng lao động đối với nhân viên, tiếp viên đảm bảo đúng theo quy định. Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ bán dâm, chú trọng cung cấp các dịch vụ y tế, tâm lý - xã hội, vay vốn, đào tạo nghề nghề, tạo việc làm, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, giảm kỳ thị của xã hội  đối với phụ nữ, đặc biệt là trẻ em và vị thành niên bị lôi kéo vào hoạt động mại dâm; các cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở vi phạm tệ nạn mại dâm phải lập biên bản quy trách nhiệm rõ ràng đối với chủ chứa, người mua dâm, người bán dâm, theo đúng pháp luật quy định.
Hồng Phượng