Xã hội
Huyện Phong Điền: Rà soát hộ nghèo phải được thực hiện đúng phương pháp
03:19 PM 26/09/2018
Ngày 26/9, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho hơn 120 thành viên Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo của 16 xã, thị trấn, bí thư chi bộ, thôn trưởng, điều tra viên của các thôn, bản trên địa bàn toàn huyện.
Quy trình rà soát dân chủ, công khai
Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước. Trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình…
Quang cảnh buổi hội nghị tập huấn
Hội nghị tập huấn giúp các thành viên nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018, để từ đó làm cơ sở cho huyện Phong Điền thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2019, đồng thời làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 của địa phương.
Trước đó, ngày 24/9, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Theo đó, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2019. Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện từ 01/9 đến 05/12/2018.
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện nhấn mạnh: Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện phải thực hiện đúng phương pháp, quy trình rà soát theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể nhân dân và sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.
Đảm bảo an sinh xã hội
Được biết, trong thời gian qua, huyện Phong Điền đã triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa khó khăn, trong đó có thể kể đến một số chương trình như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167), Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo... Cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện là 7,45% theo chuẩn mới đa chiều. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn huyện, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,84% như Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra. UBND huyện tập tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp như: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho nông dân trên địa bàn; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến các cấp, các ngành, nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo; tiến hành rà soát, cân đối các loại quỹ đất ở, đất sản xuất để bố trí cho những hộ nghèo có nhu cầu đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; lựa chọn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả, lợi thế của mỗi địa phương để nhân rộng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Huy động nguồn lực xã hội hưởng ứng “phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” để giúp các hộ nghèo thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và có điều kiện tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản trong cuộc sống.
Hà Giang