Lao động
Huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động
02:34 PM 01/03/2020
(LĐXH) – Năm 2019, các chính sách an sinh, xã hội được huyện Gia Lâm duy trì thực hiện tốt. Huyện đã thăm hỏi, tặng quà 68.513 lượt người có công và các đối tượng xã hội với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng; giảm nghèo cho 339 hộ, đạt 678% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 9.207 người, đạt 113,7% kế hoạch.
Năm 2019, kinh tế huyện Gia Lâm duy trì mức ổn định và tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý ước tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công tác tài chính ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.346,6 tỷ đồng, bằng 113,7% dự toán giao và bằng 37,9% thực hiện năm 2018. Tổng chi NSNN ước đạt 2.191,4 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán huyện giao, bằng 104,9% thực hiện năm 2018.
Trong giai đoạn từ 2010 – 2019, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng bình quân 11,08%. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao, đến năm 2019 đạt 3.165 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/người (tăng 37,5 triệu đồng so với năm 2010). Toàn huyện không còn hộ nghèo (năm 2010 là 6,25%).
Huyện Gia Lâm tiến hành thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020
Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; gần 99% đường ngõ xóm được bê tông hóa; 100% tuyến đường từ 2m trở lên được lắp đặt chiếu sáng. Huyện đã hình thành 11 tuyến phố văn minh đô thị, triển khai thực hiện 14 dự án tuyến đường hạ tầng khung.
Đáng chú ý, năm 2019, các lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện Gia Lâm tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Toàn huyện đã thăm hỏi, tặng quà 68.513 lượt người có công và các đối tượng xã hội với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng; giảm nghèo cho 339 hộ, đạt 678% kế hoạch, toàn huyện còn 62 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 9.207 người, đạt 113,7% kế hoạch. Đến nay, đã có 66/78 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 84,6%.
Đặc biệt, ngày 26/02, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 388/UBND-LĐTBXH về thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2020.
Cụ thể, huyện sẽ tiến hành thu thập thông tin về nguồn cung lao động, đối tượng là người lao động với các nội dung: Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc; Trình độ giáo dục phổ thông; Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.  
Trong đó, đang tham gia hoạt động kinh tế: Đối với người có việc làm, thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế; Đối với người thất nghiệp, thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp; Không hoạt động kinh tế theo lý do. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2020 đến 30/7/2020.      
Đối với thu thập thông tin về cầu lao động, đối tượng là người sử dụng lao động, thu thập thông tin về: Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động; Ngành, nghề kinh doanh chính; Tiền lương; Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn ky thuật; Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2020 đến 30/7/2020.         
UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tiêp nhận, nghiệm thu kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2020 của các đơn vị.  
UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thu thập thông tin về cung lao động trên địa bàn xã, thị trấn. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và số lượng điều tra theo yêu cầu. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên đia bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin về thị trường lao động. Các đơn vị tổ chức sử dụng lao động là công dân nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Gia Lâm có trách nhiệm thực hiện thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Hà Giang