Xã hội
Huyện Đan Phượng tri ân người có công với cách mạng
10:17 AM 11/10/2017
(LĐXH)- Những năm qua, huyện Đan Phượng (Hà Nội) được ghi nhận là địa phương có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, trên 14.000 gia đình ở huyện Đan Phượng có quân nhân và người thân tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó rất nhiều người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Toàn huyện hiện có 2.522 liệt sỹ, 157 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 4 liệt sỹ được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Đan Phượng đã có nhiều cố gắng, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Cùng với việc thực hiện đúng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương luôn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” qua các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và giúp đỡ người có công với cách mạng làm nhà ở, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; nêu gương những thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiêu biểu, gương mẫu... Nhiều chính sách trợ cấp, ưu đãi cũng được địa phương thực hiện rất hiệu quả bằng việc tập trung nguồn lực nâng cao đời sống người có công với cách mạng, ưu đãi về giáo dục đào tạo, miễn giảm thuế, cải thiện nhà ở, đất ở, chăm sóc sức khoẻ, lồng ghép các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách; xây dựng, tu bổ và tôn tạo các nghĩa trang, Đài tưởng niệm, Đền thờ và các công trình ghi công các anh hùng liệt sỹ.
Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu năm 2017
Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, Đan Phượng đều dành một phần kinh phí từ ngân sách để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và trợ cấp đột xuất cho các đối tượng ốm đau, hoạn nạn, khó khăn. Ngoài ra, huyện còn vận các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và mọi người dân trên địa bàn tham gia đóng góp thêm để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công; hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được phát huy và nhân rộng ở các xã, thị trấn. Đến nay, hầu hết các địa phương trong huyện đều được công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ, người có công và hơn 98% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Bên cạnh đó, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng trong 2 năm (2016 và 2017), Đan Phượng đã thực hiện hỗ trợ 229/256 nhà xây dựng, sửa chữa (đạt 89.4%). Đến nay, 100% số nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đã triển khai xây dựng và cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng.
Cùng với đó công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ cũng được Đan Phượng thực hiện nghiêm túc. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc tu sửa, nâng cấp 7 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, trong đó có công trình Đài tưởng niệm Liệt sỹ là công trình tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh và những người có công với cách mạng, đất nước.
Những kết quả trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đan Phượng đạt được đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, người có công với đất nước. Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Đan Phượng sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người đều hiểu rõ công lao to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và những người có công với nước, của các thế hệ tiền bối đã hy sinh xương máu để đem lại cuộc sống hôm nay.

Chí Tâm