VIDEO
Theo Truyền hình Thông tấn
Hướng liên kết 3 bên trong dạy nghề cho lao động nông thôn
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Các doanh nghiệp và trường đào tạo lao động cần phối hợp chặt chẽ với nhau, doanh nghiệp có định hướng nguồn nhân lực ở hiện tại và trong tương lai như thế nào, chỉ cần cung cấp cho các đơn vị đào tạo, họ sẽ căn cứ vào đó mà đào tạo nhân lực phù hợp.