Xã hội
Hợp tác vì môi trường bền vững, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
02:01 PM 15/09/2019
(LĐXH) -Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các thành viên của PRO Việt Nam thông qua trụ cột là xây dựng cơ chế về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất để đảm bảo việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải hiệu quả hơn và cũng hướng đến chính sách bao trùm về môi trường là kết quả của sự hợp tác, chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Ngày 13/09/2019, các đơn vị thành viên của Liên minh tái chế Bao bì PRO Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải.
Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên cùng thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm hướng đến tầm nhìn “Vì một Việt Nam Xanh, Sạch, Đẹp”của PRO Việt Nam và bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên cho một Việt Nam phát triển bền vững của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các thành viên PRO Vietnam tại lễ ký kết.
Biên bản ghi nhớ giữa Nestlé Việt Nam, LaVie và các công ty thành viên của Liên minh tái chế Bao bì PRO Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các nội dung:   
- Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn.
- Hỗ trợ, tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải.
- Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại và truyền thống và nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế.
- Thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và hỗ trợ các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.
- Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải và nền kinh tế tuần hoàn.
Trao bảng tượng trưng tặng thùng rác hỗ trợ phân loại tại nguồn cho tỉnh Bạc Liêu
trong một chương trình Tháng Môi Trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.
Tập đoàn Nestlé cam kết tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm đến năm 2025 trên toàn cầu. Để hiện thực hóa cam kết, Nestlé Việt Nam đã hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành, các tổ chức xã hội, cũng như hợp tác với các cơ quan Chính phủ, đặc biệt là với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều sáng kiến và tổ chức nhiều hoạt động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường như tham gia Liên minh chống rác thải nhựa với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các cam kết 100% rác thải từ nhà máy được thu gom, phân loại tại nguồn; 100% các nhà máy không chôn lấp rác thải rắn ra môi trường.
Cũng trong ngày 12/09, Tập đoàn Nestlé chính thức đưa vào hoạt động Viện Nghiên cứu Khoa học Bao bì Nestlé (Institute of Packaging Sciences) đặt tại Lausanne, Thụy Sỹ. Viện Nghiên cứu chuyên nghiên cứu phát triển các vật liệu bao bì bền vững cũng như phối hợp với các đối tác trong ngành đưa ra một loạt các đổi mới, bao gồm những vật liệu mới từ giấy cũng như những hợp chất phân hủy sinh học có thể tái chế được cho các thị trường.
Thảo Lan