VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hơn 600 triệu đồng hỗ trợ trẻ em từ chương trình "Những trái tim đồng cảm"
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Chương trình Những trái tim đồng cảm lần thứ 11 góp một phần vào công cuộc bảo vệ, giúp đỡ trẻ em nghèo, làm cho cuộc sống của các em và các đối tượng yếu thế trong xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.