Lao động
Hơn 156.600 lao động ở TP.HCM đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà
11:29 AM 15/06/2022
(LĐXH) - Ngày 14/6/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, sau hơn 1 tháng (tính đến ngày 13/6/2022) triển khai thực hiện, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH TP.HCM đã nhận tổng số hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 8.242 đơn vị với 156.644 lao động.

Hơn 156.600 lao động ở TP.HCM đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ tiền nhà

Theo BHXH TP.HCM, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 7.228 đơn vị với 152.123 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 1.014 đơn vị với 4.521 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Như vậy, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 8.242 đơn vị với 156.644 lao động.

Thông tin về hình thức nộp hồ sơ, BHXH TP.HCM lưu ý:  

Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Theo BHXH TP.HCM: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Trương Đăng