Xã hội
Hội thảo tham vấn và triển khai các hoạt động của Ủy ban ACWC năm 2019
03:57 PM 15/03/2019
(LĐXH) – Ngày 15/3/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn và triển khai các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2019.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội thảo

 Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ và xã hội tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ và trẻ em, đồng thời là thành viên Mạng lưới ACWC Việt Nam. 

Tháng 4/2010, ACWC với 20 đại diện của 10 nước ASEAN chính thức được thành lập tại Việt Nam với nhiệm vụ thúc đẩy các quyền, phúc lợi, sự phát triển và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các quốc gia thành viên ASEAN đã và đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban với hơn 50% các hoạt động, dự án đã hoàn thành hoặc đang được triển khai. Các hoạt động của Ủy ban ngày càng đi vào thực chất trên cơ sở tiếp nối các kết quả đạt được và mở rộng những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh ở giai đoạn trước, đồng thời chúng ta cũng đưa ra các sáng kiến phù hợp với bối cảnh mới và những xu thế, vấn đề chung mà khu vực và quốc tế đang phải đối mặt trong vấn đề phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những quyền liên quan được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Qua 09 năm hoạt động, Việt Nam đã đóng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của ACWC như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch lâm thời của Ủy ban giai đoạn 2010 - 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban giai đoạn 2016 - 2017; trong quá trình đó, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, hoạt động trong thúc đẩy thực hiện những vấn đề liên quan đến các Công ước như vấn đề về quyền có quốc tịch, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là bạo lực học đường, trên môi trường mạng và xâm hại tình dục.

Đại diện chủ trì các phiên làm việc 

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Việt Nam đạt được những kết quả và dấu ấn ở cấp khu vực như vậy là nhờ sự nỗ lực và kết quả ở cấp quốc gia cũng rất đáng kể. Sự ra đời của Mạng lưới ACWC Việt Nam từ năm 2011 với các cuộc họp, hoạt động tham vấn đều đặn hàng năm ở các miền đã giúp kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện, thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em. Chính vì những hoạt động thường xuyên hàng năm, chúng ta đã có rất nhiều sáng kiến, ưu tiên quốc gia được các thành viên Việt Nam lồng ghép trong hoạt động của các cơ quan (như Trung ương Đoàn, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ), kết hợp khi tham gia các hoạt động, dự án chung của khu vực; các thành viên của Mạng lưới ACWC quốc gia cũng đã có những cơ hội tham gia vào các hoạt động, dự án có liên quan ở cấp khu vực.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, các thành viên mạng lưới ACWC

Tại hội thảo, ngoài nội dung cập nhật, chia sẻ các hoạt động của Ủy ban khu vực năm 2019, hội thảo tiến hành rà soát, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ở cấp quốc gia. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Ủy ban trong giai đoạn 2016 – 2020, do ACWC Thái Lan làm đầu mối. Kế hoạch hành động khu vực gồm 08 điểm hành động: (1) Phòng ngừa; (2) Các dịch vụ bảo vệ, can thiệp và hỗ trợ; (3) Khung pháp luật, hệ thống tố tụng và tư pháp; (4) Nâng cao năng lực; (5) Nghiên cứu và thu thập dữ liệu; (6) Quản lý, điều phối, giám sát và đánh giá; (7) Quan hệ đối tác và hợp tác; (8) Đánh giá và truyền thông.

Tư vấn khu vực Victor Karuman chia sẻ các nội dung thực hiện đánh giá giữa kỳ

Theo ông Victor Karuman, Tư vấn khu vực, kế hoạch hành động ASEAN quy định việc thực hiện một đánh giá giữa kỳ nhằm theo dõi tiến độ trong việc thực hiện các hành động và xác định các khoảng cách và vấn đề mới nổi. Mục tiêu thực hiện đánh giá nhằm cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch hành động của khu vực qua 10 năm hoạt động; giới thiệu những điển hình, bao gồm cả Việt Nam với khu vực; đưa ra những hành động để tăng cường, đẩy mạnh hoạt động trong những năm tới; đồng thời, đóng góp ý kiến, thông tin quan trọng cho đại diện Ủy ban trình bày tại Hội nghị cấp cao sẽ được tổ chức vào tháng 7/2019 tại NewYork.

Nguyễn Đăng Doanh