VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 10
Cập nhật: 2 giờ trước
Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 10 tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Nhân viên công tác xã hội là trung tâm của quá trình phục hồi COVID-19” diễn ra ngày 21/9.