VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hội đồng Đội Trung ương phát động chương trình: "Cùng em học trực tuyến"
Cập nhật: 2 giờ trước
Ban Tổ chức mong muốn các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức, cá nhân, tổ chức Đoàn, Hội, Đội… quan tâm đồng hành, hỗ trợ kinh phí, các gói hỗ trợ nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện, công cụ cơ bản phục vụ việc học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em.
Từ khóa: học trực tuyến