Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
10:34 AM 12/12/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Câu 1: Ông Nguyễn Nhật Minh - huyện Quảng Xương, Thanh Hóa: Xin hỏi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hay không và trong thời gian này người lao động có phải đóng bảo hiểm y tế hay không? Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động có tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế hay không ?
Trả lời
1. Theo quy định tại Điều 51 Luật Việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Câu 2: Ông Nguyễn Xuân Trường (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc): Tôi được biết theo quy định của chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì mức hỗ trợ học nghề tối đa là 1 triệu đồng một tháng. Vậy xin hỏi trường hợp người thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề theo quy định thì có được hỗ trợ thêm cho người lao động hay không? Người thất nghiệp có được nhận tiền để tự học nghề hay không?
Trả lời
1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.
2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định. 
Như vậy, trường hợp người lao động muốn tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người lao động tự chi trả và người lao động không được nhận tiền để tự học nghề theo các quy định nêu trên.

Câu 3: Bạn Minh Phương (Bắc Giang) hỏi: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ 01/01/2018 những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng cũng thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy họ có được tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nêu trên.

PV- PBHTN

Từ khóa: Hỏi - đáp; BHTN