Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
10:15 AM 24/04/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Câu 1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty cho chúng e nghỉ 3 tháng không lương, không được đóng bảo hiểm xã hội thì 3 tháng này chúng em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ko?
Trả lời:
Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn phải là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và có đủ các điều kiện sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tuy nhiên, bạn lưu ý: theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người có tháng liền kề chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội. Tháng liền kề bao gồm cả tháng liền trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.
Do vậy, bạn chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện trên và 3 tháng nghỉ không lương của bạn có thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Câu 2. Tôi đi làm tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc được 9 tháng, có ký HĐLĐ và hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước đầy đủ. Do dịch bệnh, công ty ít việc nên việc công nhận được nghỉ không lương từ tháng 3. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Bạn em chưa đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động nên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
PBHTN
Từ khóa: Trả lời; BHTN bao