Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
10:11 AM 20/04/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Câu 1. Trong thời gian giãn cách xã hội này, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng cách nào!
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị đinh 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp, do dịch bệnh thì người lao động không phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm mà có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện, kèm theo xác nhận của UBND cấp xã về dịch bệnh trên địa bàn.
Thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, tại điểm 2 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Do vậy, người lao động có thể lựa chọn không cần trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm mà gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện.
Câu 2. Theo quy định thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên do thực hiện giãn cách xã hội, người lao động thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm và Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông  báo về việc tìm kiếm việc làm. Trường hợp, do dịch bệnh thì người lao động không phải trực tiếp đến trung tâm để thông báo mà gửi Thông báo, kèm theo xác nhận của UBND cấp xã về dịch bệnh trên địa bàn.
Thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, tại điểm 2 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho phép người lao động thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Do vậy, người lao động có thể lựa chọn không cần trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm mà gửi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng dưới hình thức gián tiếp.
PBHTN
Từ khóa: Hỏi đáp; BHTN