Xã hội
Hội Cựu chiến binh Hải Hậu giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy bản lĩnh tiên phong
01:45 PM 01/12/2022
LĐXH - Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Nam Định hiện có trên 110.000 hội viên đang sinh hoạt tại 318 cơ sở hội. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, Hội Cựu chiến binh các cấp còn tổ chức đa dạng các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, giúp cựu chiến binh ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa với tâm huyết, trách nhiệm của thế hệ đi trước tiếp tục góp sức mình giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, với mong muốn xây dựng một thế hệ trẻ “vừa hồng vừa chuyên”, kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng trên địa bàn huyện Hải Hậu, hiện có hơn 19.500 hội viên, sinh hoạt ở 40 tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh (CCB). Huyện Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB: tham gia xét duyệt, đề nghị giải quyết cho 6.113 đối tượng với số tiền trên 25 tỷ đồng theo Quyết định 62/CP; xét duyệt cho 3.146 đối tượng theo Quyết định 49 của Chính phủ. Năm 2022 Hội CCB Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cuộc vận động của địa phương, của Hội. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CCB, cựu quân nhân. Các tổ chức Hội CCB hoạt động có nền nếp ổn định.

Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII

Đẩy mạnh chăm lo, cải thiện đời sống cho hội viên, các cấp Hội CCB cơ sở cũng đã triển khai nhiều biện pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Theo đó, các cấp Hội khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất; vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, mở các lớp khởi sự kinh doanh, tham gia đóng góp xây dựng quỹ nội bộ; chú trọng hỗ trợ các mô hình sinh kế, kết nối CCB tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể… Đến nay toàn huyện Hội có 1.350 CCB làm kinh tế giỏi.

Trong năm, Hội cơ sở tiến hành kiểm tra 47 chi hội, 330 hội viên; Giám sát 398 chi hội, 100% hội viên về công tác xây dựng Hội và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, rà soát, hỗ trợ 2 gia đình hội viên CCB thuộc diện chính sách có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng hỗ trợ 50.000.000đ/gia đình. Câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất kinh doanh giỏi hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 523 Hội viên bảo đảm đúng đối tượng.

Các hội, đoàn thường tổ chức các hoạt động thăm khám sức khoẻ cho người có công 
(Ảnh minh hoạ)

Phát huy kết quả đạt được của Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thời gian tới, Hội CCB Hải Hậu sẽ tiếp tiếp tục triển khai nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết của Hội cấp trên gắn với làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tiếp tục tập trung xây dựng quy chế hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, thu hút hội viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo động lực, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Hội CCB huyện Hải Hậu phát huy bản chất truyền thống, kết quả đã đạt được các cấp Hội tập trung chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá: Đột phá nâng cao chất lượng phương pháp, tác phong, gương mẫu, hiệu quả đội ngũ cán bộ từ chi hội trưởng trở lên; Đột phá trong xây dựng phong trào: “Xây dựng chi hội Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Sáng- Xanh- Sạch đẹp để phát triển bền vững”.

Trần Huyền