Lao động
Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động
02:18 PM 11/07/2022
(LĐXH) – Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình tiễn lao động đi làm việc ở nước ngoài
Để tăng cường hiệu quả công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có uy tín tư vấn, tuyển chọn lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cải cách đáng kể thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm phiền hà, công khai và minh bạch; hình thành mối liên thông trong tạo nguồn, quản lý lao động giữa địa phương với doanh nghiệp xuất khẩu lao động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thuận lợi trong thủ tục vay vốn tín dụng, hỗ trợ học nghề...
Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở LĐTBXH Hòa Bình đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại huyện Kim Bôi. Tại phiên giao dịch, đã có 30 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động, trong đó có 16 doanh nghiệp trong tỉnh, 14 doanh nghiệp ngoài tỉnh; có 24 doanh nghiệp tuyển lao động trong nước, 6 doanh nghiệp tuyển lao động xuất khẩu nước ngoài. Sàn giao dịch đã thu hút 650 người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Kim Bôi tham gia. Kết thúc phiên giao dịch đã có 570 lao động được tư vấn và 512 lao động đăng ký tìm việc làm; có 107 lao động được tuyển dụng, 48 lao động đăng ký học nghề và 128 lao động được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hẹn phỏng vấn tại đơn vị. Kết quả này cho thấy, thông qua sàn giao dịch việc làm đã tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh; lựa chọn việc làm thích hợp với trình độ, năng lực, ổn định thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thông báo: Triển khai công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc; rà soát nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2022-2023; hỗ trợ Công ty TNHH Minh Anh BG Vina tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022; hỗ trợ tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Út Mừng; kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, đợt 01/2022; tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức; tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp; nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Ngoài ra, ngành LĐTBXH đã tổ chức rà soát danh sách người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tính đến ngày 31/12/2021. Xác minh nội dung thông tin người lao động đi làm việc tại Đài Loan về nước trước thời hạn; phối hợp và cung cấp thông tin tới các địa phương để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về Chương trình lao động nông nghiệp tại Australia.
Kết quả ước giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 9.238 lao động được tạo việc làm (đạt 57% kế hoạch năm) trong đó, có 62 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 21% kế hoạch năm). Hỗ trợ người lao động tạo việc làm từ vay vốn Quỹ quốc gia việc làm là 1.864 lao động (vượt 155% kế hoạch năm).
Trong thời gian tới, các cấp, ngành của tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về hoạt động xuất khẩu lao động; giúp người lao động nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước; chủ động lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu khẩu lao động, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng cho xuất khẩu lao động; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng như hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, vay vốn... Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên tổng hợp nhu cầu xuất khẩu lao động trên địa bàn giúp các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động chủ động liên hệ tuyển chọn lao động; thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động để có những định hướng đúng cho việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động. Cùng với đó, các cấp chính quyền, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động./.
Minh Cảnh