Xã hội
Hỗ trợ gần 7.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
11:30 AM 20/01/2022
(LĐXH)- Ngày 19/1/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho người dân các địa phương. Trong đó, đề nghị hỗ trợ 6.902,205 tấn gạo cứu đói cho 141.659 hộ với 460.147 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Nội dung công văn nêu rõ: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói.
Trước tình hình đó, 07 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 11.448,09 tấn gạo cứu đói cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022. Trong đó, hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các tỉnh, gồm: Tây Ninh 825,48 tấn cho 17.551 hộ với 55.032 nhân khẩu; Cao Bằng 624,66 tấn cho 10.421 hộ với 41.644 nhân khẩu; Phú Yên 1.008,105 tấn cho 31.990 hộ với 67.207 nhân khẩu; Ninh Thuận 1.508,82 tấn cho 25.284 hộ với 100.588 nhân khẩu; Nghệ An 1.140,69 tấn cho 18.372 hộ với 76.046 nhân khẩu; Gia Lai 692,205 tấn cho 11.466 hộ với 46.147 nhân khẩu; Quảng Bình 1.102,245 tấn cho 26.575 hộ với 73.483 nhân khẩu. Hà hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Cao Bằng 1.093,365 tấn cho 17.185 hộ với 72.891 nhân khẩu; Gia Lai 1.046,055 tấn cho 11.022 hộ với 46.529 nhân khẩu; Quảng Bình 1.455,765 tấn cho 28.086 hộ với 78.958 nhân khẩu.
Hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 (ảnh minh họa)
Căn cứ Điều 12, Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 561/BTC-NSNN ngày 14/01/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số 9.877,875 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Cụ thể, hỗ trợ 6.902,205 tấn gạo cứu đói cho 141.659 hộ với 460.147 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, bao gồm: tỉnh Tây Ninh 55.032 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 825,48 tấn; tỉnh Cao Bằng 41.644 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 624,66 tấn; tỉnh Phú Yên 67.207 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.008,105 tấn; tỉnh Ninh Thuận 100.588 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.508,82 tấn; tỉnh Nghệ An 76.046 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.140,69 tấn; tỉnh Gia Lai 46.147 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 692,205 tấn; tỉnh Quảng Bình 73.483 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.102,245 tấn.
Hỗ trợ 2.975,670 tấn gạo cứu đói cho 56.293 hộ với 198.378 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2022, gồm: tỉnh Cao Bằng 1.093,365 tấn gạo cứu đói cho 17.185 hộ với 72.891 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 950,7 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ; tỉnh Gia Lai 697,935 tấn gạo cứu đói cho 11.022 hộ với 46.529 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 348,12 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ; tỉnh Quảng Bình 1.184,370 tấn gạo cứu đói cho 28.086 hộ với 78.958 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 271,395 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
Đối với những trường hợp UBND tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và Quảng Bình đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 02, 03 tháng, sau khi thực hiện hỗ trợ 01 tháng gạo mà vẫn còn khó khăn, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và Quảng Bình có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Riêng đối với tỉnh Phú Yên phải đảm bảo việc hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không trùng lắp với đối tượng thiếu đói do thiên tai, lũ lụt tại Công văn số 6260/UBND-KGVX ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ./.

Chí Tâm