Lao động
Hỗ trợ duy trì việc làm bền vững cho người lao động ở Thái Nguyên
03:18 PM 26/08/2019
(LĐXH) - Việc thực hiện chính sách việc làm, kết nối cung cầu lao động và bảo hiểm thất nghiệp tại Thái Nguyên được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thiết thực, hỗ trợ người lao động về nhận thức, thông tin và tư vấn, hỗ trợ người lao động hưởng các chế độ theo quy định.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh có trên 15.000 người trong độ tuổi lao động. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực mang tính đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,28%, riêng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,85%; tần suất nhà máy, doanh nghiệp đầu tư ngày càng nhiều cùng với 06 khu công nghiệp đang hoạt động đã làm phát sinh một lượng nhu cầu lao động khá lớn. Trên thực tế, Thái Nguyên đang ở tình trạng mất cân đối cung cầu lao động, nguồn cung lao động ở địa phương không đáp ứng được nhu cầu thực tế mặc dù toàn tỉnh hiện có 56 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động, tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm, và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Những năm qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động, đa dạng hoá các hoạt động giao dịch việc làm; tăng tần suất, đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm và ở các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.

Hằng năm, Trung tâm đều tổ chức một phiên Giao dịch việc làm quy mô cấp tỉnh và Ngày hội việc quy mô cấp huyện, các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là ở các vùng khó khăn để người lao động được tiếp cận các thông tin về doanh nghiệp, cơ hội việc làm. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức được các phiên chuyên đề đặc biệt liên kết tuyển dụng cùng đơn vị, doanh nghiệp. Với các hình thức đa dạng, tăng cả về số lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm đã giúp người lao động có thêm cơ hội tìm được việc làm, hỗ trợ các đơn vị tham gia thị trường lao động nâng cao nhận thức, khả năng phối hợp trong quá trình kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, mỗi năm có khoảng 500 – 1.000 lượt doanh nghiệp đã trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp hoặc theo hình thức ủy thác. Các công ty có nhu cầu tuyển dụng cao như Công ty TNHH Công nghiệp Brother, Hansol, Glonics, SR Tech, Samsung Electronics… đã được Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra, góp phần hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở địa phương, nhiều đơn vị, tiêu biểu như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cùng các đơn vị phụ trợ đã tuyển dụng trung bình từ 1.000 – 2.000 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vào làm việc. Ngoài các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng lao động có thể đi làm ngay, các đơn vị cung ứng lao động còn giới thiệu cho người lao động ở Thái Nguyên hàng chục nghìn cơ hội việc làm tại các thị trường lao động nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada...

Ngoài tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm còn tổ chức thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định

Bên cạnh đó, mỗi năm Trung tâm còn tổ chức từ 20 - 30 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thông tin thị trường lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 25 – 35.000 lượt người/năm.

Bà Phạm Như Thùy chia sẻ thêm thông tin việc làm với người lao động 

Theo bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên, việc thực hiện chính sách việc làm, kết nối cung cầu lao động và bảo hiểm thất nghiệp tại Thái Nguyên được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thiết thực hỗ trợ người lao động về nhận thức, thông tin và tư vấn, hỗ trợ người lao động hưởng các chế độ theo quy định, qua đó không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn duy trì việc làm bền vững cho người lao động vì Thái Nguyên đang có một thực trạng là thị trường sử dụng nhiều lao động nữ hơn nam, ở độ tuổi ngoài 30, lao động nam khó tìm được việc làm phù hợp ngay tại địa phương. Vì vậy, hướng tới đây của Trung tâm vẫn là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, kết nối cung cầu lao động, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường thông tin cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, lực lượng lao động yếu thế. Và để các hoạt động này đạt hiệu quả, cần thiết có sự phối hợp tích cực của các doanh nghiệp trong việc chủ động thực hiện thông báo tình hình biến động lao động để công tác phân tích, tổng hợp số liệu phục vụ công tác đánh giá, định hướng việc làm cũng như nhu cầu đào tạo nghề cho nguời lao động được chính xác, phù hợp hơn./.

Nguyễn Đăng Doanh