Thời sự
Hiệu quả và định hướng hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm
02:54 PM 04/06/2018
(LĐXH) - Tại Hội nghị truyền thông về việc làm với cơ quan báo chí đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương cuối tháng 5/2018, nhiều đại biểu đại diện các cấp, các ngành chia sẻ về tính hiệu quả và ý nghĩa xã hội trong hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm… cũng như đưa ra những định hướng để hệ thống dịch vụ việc làm tiếp tục phát huy vai trò , vị trí và phát triển bền vững…
Vai trò tư vấn, giới thiệu và tìm kiếm việc làm của các trung tâm DVVL ngày càng được khẳng định
Vai trò, vị trí của trung tâm dịch vụ việc làm
Về cơ bản hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm đã đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Trung tâm ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương.
Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì lợi nhuận có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí. Theo đó, với mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng nên Trung tâm là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động yếu thế. 100% lao động và người sử dụng lao động đến với trung tâm có nhu cầu đều được tư vấn. Giai đoạn 2011-2017, các trung tâm đã tư vấn cho 16.782.109 lượt người (trong đó có 9.565.802 lượt người lao động được tư vấn về việc làm, chiếm 57%; lao động nữ được tư vấn chiếm 46,35%).
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm DVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn, … tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 48 địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm. Giai đoạn 2011- 2017, các trung tâm đã tổ chức 6.790 phiên giao dịch việc làm. Số lượt lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.112 nghìn lượt người.
Các trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ, các trung tâm đã tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn, nhiều địa phương đã tập trung vào công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn như Hải Dương, Hà Nội, Bình Thuận...
Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Số lượng người lao động đến với trung tâm DVVL nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đều qua các năm. Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp dành cho lao động thất nghiệp được các trung tâm tổ chức thực hiện và cung cấp một cách nghiêm túc và từng bước nâng cao hiệu quả. Đến hết năm 2017, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.954.740 triệu người, năm 2017 tổng thu được 13.591.830 triệu đồng. Giai đoạn 2011-2017: Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 3.508.910 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.464.273 người; số người được hỗ trợ học nghề là 123.828 người; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.900.495 người.
Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật: trung bình mỗi năm các trung tâm tổ chức đào tạo được khoảng 200-300 ngàn người, trong đó các trung tâm tự đào tạo chiếm tỉ lệ trên 60%, liên kết đào tạo 25%, số được đào tạo theo địa chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ từ 5-10%.
Những định hướng và giải pháp
Để Trung tâm dịch vụ việc làm thực sự trở thành địa điểm tin cậy, kênh thông tin thị trường lao động chính thức, nơi kết nối việc làm hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động thì Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp sau:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Tư vấn việc làm, học nghề và chính sách có liên quan, (2) Giới thiệu việc làm, tuyển dụng và cung ứng lao động; (3) Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường lao động; (4) Thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp, (5) Dự báo biến động của thị trường lao động; (6) Đào tạo kỹ năng cho người lao động;
- Thông tin thị trường lao động là kim chỉ nam cho hoạt động của trung tâm DVVL, trung tâm DVVL muốn tồn tại, phát triển phải xác định được dữ liệu về thị trường lao động, dữ liệu người tìm việc, việc tìm người. Hình thành mạng lưới kết nối các Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, phục vụ kết nối cung – cầu lao động;
- Tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng mà không phải mất chi phí về tài chính và tiết kiệm được thời gian;
- Tăng cường hợp tác công tư, thông qua các chương trình thị trường lao động chủ động, dự án phát triển thông tin và thị trường lao động có sự tham gia, đóng góp của các tổ chức tư nhân về dịch vụ việc làm và các tổ chức khác;
- Khai thác và thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ việc làm cho từng nhóm lao động phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương;
- Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm, nhất là tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động…trong thời kỳ mới./.
NHB