Lao động
Hiệu quả từ công tác phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ở Yên Bái
10:20 AM 01/08/2022
(LĐXH)- Tại Yên Bái, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; các doanh nghiệp tích cực tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức thức về an toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 6 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động.
Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái năm 2022, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2020 -2021.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2021. 
Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
Từ những ghi nhận trên, có thể thấy thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Các doanh nghiệp phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất… 
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động được các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh, đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Theo đó, kể từ khi Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất được tổ chức, hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vê an toàn, vệ sinh lao động năm.
Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ. Nâng cao năng lực hoạt động huấn luyện, truyền thông, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ mở rộng mạng lưới truyền thông viên về an toàn, vệ sinh lao động; triển khai huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc cho người sử dụng lao động và người lao động tại nơi làm việc.
Tỉnh đã có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện lao động, áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; thực hiện chính sách hỗ trợ thông tin, giáo dục, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động…
Nhờ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả này, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động, cũng như trong khu vực không có quan hệ lao động.
Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật lao động dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng.
Tăng cường tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm chuyển biến nhận thức thành các hành động cụ thể, thiết thực của từng doanh nghiệp và người lao động.
Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến.
Ngoài ra, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động để chủ động phòng ngừa; khuyến khích các sáng kiến, giải pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc. 
Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với những công nhân, viên chức, người lao động nghèo hoặc gặp rủi ro tai nạn lao động…/.
Hồng Hà