Lao động
Hiệu quả đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh ở Hà Giang
02:32 PM 03/09/2019
(LĐXH)-Nhằm thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, tỉnh Hà Giang đã chủ động đưa đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát, tiếp cận thị trường lao động ở các khu công nghiệp tại các tỉnh để tiến hành ký biên bản thỏa thuận cung ứng lao động.
Hà Giang là tỉnh có dân số trẻ, lực lượng lao động chiếm trên 64% dân số, trong đó độ tuổi từ 15 - 35 chiếm gần 30% dân số. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang đã xác định tạo mở việc làm là một trong những giải pháp cơ bản, mang tính bền vững trong công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Chính vì vậy, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ vậy, số lao động được giải quyết việc làm hàng năm đều tăng cả về số lượng và chất lượng, thu nhập được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang trao quà và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh
Theo ông Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động – TBXH Hà Giang, cho biết: Tỷ lệ lao động lớn, nhưng số lao động có việc làm thường xuyên rất ít, chủ yếu là lao động tay nghề thấp hoặc làm theo thời vụ. Ðây là sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực nói riêng và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Xuất phát từ nhu cầu bức thiết trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - TBXH xây dựng kế hoạch đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; rà soát, thống kê lại số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài địa bàn. Đồng thời, thành lập các đoàn đi khảo sát, tiếp cận thị trường lao động và ký kết cung ứng lao động với các tỉnh như: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng... Do đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến Hà Giang tuyển dụng lao động, như: Sam Sung, Canon, Bujeon, LG Display, Tập đoàn May, Công ty may Tinh Lơi... tuyển dụng hàng chục nghìn lao động trên địa bàn.
Bên cạnh đó, tỉnh còn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập các đoàn đi khảo sát và tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động để phối hợp thực hiện cung ứng lao động của huyện cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh; chủ động xây dựng chương trình tổ chức ngày hội việc làm, ngày hội khởi nghiệp và việc làm với sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động để tạo kết nối về cung – cầu lao động... 
Chỉ tính riêng trong 6 tháng của năm 2019, Sở Lao động - TBXH Hà Giang đã chủ trì, phối hợp với các huyện, doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho 5.196 người, đạt 79,9% kế hoạch năm; giới thiệu việc làm cho 777 người, đạt 86,3% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới cho 13.271 lao động, đạt 80,1% kế hoạch năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ngoài tỉnh là 7.941 người.
Cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm chuyển dịch theo hướng tích cực từ khu vực nông, lâm nghiệp sang khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ với việc làm và thu nhập ổn định từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng tùy vào từng vị trí việc làm, cá biệt có lao động làm việc tại các Công ty của Tập đoàn Than khoáng sản Việt nam từ 15 – 20 triệu đồng, làm tại Công ty Sam Sung trên 10 triệu đồng…
Ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng đã thực hiện có hiệu quả biên bản thỏa thuận lao động giữa tỉnh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), lựa chọn doanh nghiệp đưa lao động sang Trung Quốc làm việc; ký kết thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới với châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam) và thành phố Bách Sắc (khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây) của Trung Quốc. UBND tỉnh Hà Giang cho phép Sở Lao động – TBXH khảo sát, trao đổi và ký thí điểm hợp tác lao động qua biên giới với Ban Quản lý Khu kinh tế qua cửa khẩu châu Hồng Hà, châu Văn Sơn thuộc tỉnh Vân Nam. Trong 6 tháng của năm 2019, tỉnh Hà Giang đã có trên 400 lao động làm thủ tục sang Trung Quốc làm việc.
"Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động của tỉnh, của Trung ương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Triển khai giải pháp cụ thể và có hiệu quả cao gắn việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với giải quyết việc làm, giảm nghèo; đẩy mạnh liên kết với các thị trường lao động ngoài tỉnh, thông qua các chương trình cung ứng lao động với các tỉnh, các tập đoàn, công ty có nhu cầu thu hút, tuyển dụng lao động để đưa lao động Hà Giang đến làm việc nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động" – Giám đốc Sùng Đại Hùng, chia sẻ.

Chí Tâm