Lao động
Hiệu quả công tác giải quyết việc làm ở quận Hoàn Kiếm
10:28 AM 29/10/2018
(LĐXH)- Xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 18 phường trên địa bàn phối hợp triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giải quyết việc làm.
Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung dân cư đông đúc, nguồn nhân lực tương đối dồi dào. Số người trong độ tuổi lao động trong toàn quận chiếm 67%, trong đó có khoảng 60% có khả năng lao động. Quận Hoàn Kiếm nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Hà Nội nên có nhiều ưu thế trong việc mở rộng thị trường lao động và các lĩnh vực khác.
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, Phòng Lao động – TBXH Hoàn Kiếm đã chủ động tham mưu UBND quận triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm như: tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu vay vốn và nhu cầu việc làm; cập nhật thông tin biến động cung lao động gần 40.000 hộ dân trên địa bàn 18 phường; tổ chức điều tra cầu lao động tại khoảng 4.000 doanh nghiệp. Nhờ vậy mà đến nay, toàn quận đã giới thiệu việc làm cho gần 8.000 người, giải ngân hơn 60 tỷ đồng với trên 2.000 hộ vay (trong đó có 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo được vay mới, 2.150 hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu vốn sản xuất kinh doanh), giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.637 lao động trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tại quận Hoàn Kiếm tổ chức ngày hội việc làm

Để đạt được kết quả trên, Phòng Lao động – TBXH đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động, chú trọng cung cấp về thông tin cung - cầu thị trường lao động, tạo điều kiện kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và người lao động. Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, hỗ trợ học nghề, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động hoặc đặt hàng với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu.
Một giải pháp khác cũng được Hoàn Kiếm tính đến nhằm tạo mở việc làm bền vững là tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt là có cơ chế, thu hút đầu tư trên địa bàn hợp lý, tăng cường công tác liên kết, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm…

Chí Tâm