Xã hội
Hải Phòng cơ bản hoàn thành giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công
09:13 AM 15/09/2021
(LĐXH) Thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm triển khai thực hiện rà soát công nhận người có công với cách mạng, làm tốt công tác tuyên truyền công khai chế độ chính sách, quy trình tổ chức thực hiện, đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác công nhận người có công với cách mạng, do đó đã cơ bản hoàn thành giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo quy định.
Căn cứ Pháp lệnh người có công và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương, thành phố đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác công nhận người có công; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành công nhận người có công với cách mạng. Uỷ ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và xã hội, chính quyền các cấp cùng các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi thẩm quyền, đồng thời phân cấp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời việc xác nhận, thực hiện chế độ đối với 12 nhóm đối tượng theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công.
Trên cơ sở đó, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo quy định, nhất là chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xác nhận, công nhận hàng trăm hồ sơ liệt sĩ, trong đó rất nhiều trường hợp không còn giấy tờ; giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai xác nhận và thực hiện chính sách hưởng trợ cấp một lần cho gần 18.000 người thuộc đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… Phối hợp tốt trong việc giải quyết những đơn thư liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công; kiên quyết xử lý những trường hợp khai man hồ sơ để trục lợi chế độ chính sách; ngăn chặn hành vi tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công khai việc giải quyết hồ sơ tồn động xác nhận người có công
Tổ chức, bộ máy, biên chế từ thành phố đến cơ sở được quan tâm, kiện toàn, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao về thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tổ chức, bộ máy và cơ sở vật chất của các cơ quan thi hành chính sách ưu đãi không ngừng được kiện toàn, củng cố theo hướng tập trung, chuyên sâu, có cơ chế phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của bộ máy hành chính đang được tinh giản, nên cán bộ, công chức thực hiện công tác chính sách người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng. Nhiều địa bàn cấp cơ sở cán bộ còn phải kiêm nhiệm hoặc thường xuyên thay đổi vị trí công tác nên cán bộ thiếu kinh nghiệm (đặc biệt ở cấp huyện và cấp xã), làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng và tiến độ tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.
Việc giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng được quan tâm, do làm tốt công tác tuyên truyền công khai chế độ chính sách, quy trình tổ chức thực hiện cho nhân dân biết để nhân dân thực hiện và kiểm tra, giám sát; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của tổ dân phố, xã (phường), Ban chỉ đạo ưu đãi Pháp lệnh người có công của quận, huyện và các ngành chức năng như: Việc xác nhận thương binh thuộc trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp và Hội Cựu chiến binh giám sát; xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với cựu thanh niên xung phong do Sở Nội vụ, Thành đoàn Hải Phòng và Hội Cựu thanh niên xung phong; xác nhận liệt sỹ đối với những trường hợp còn tồn đọng giải quyết theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có sự tham gia của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố, Ban Liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày thành phố; xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với dân công hoả tuyến, dân quân du kích do Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện; xét duyệt hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có sự tham gia của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin.
Được Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố quán triệt nội dung của Pháp lệnh ưu đãi người có công tới các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, chi bộ và nhân dân, do đó qua gần 8 năm triển khai, 100% các cơ quan, đơn vị đã được quán triệt các nội dung của Pháp lệnh, qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từ thành phố đến cơ sở. Đến nay, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công luôn được quan tâm và thực hiện tốt, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. 
Hải Uyên