Lao động
Hải Hà: Tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
02:02 PM 20/09/2019
Huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) có tới 80% dân số trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng lao động nông thôn nhàn rỗi, dư thừa. Vì vậy, thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động này luôn được huyện đặc biệt quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Hiện nay huyện Hải Hà có hơn 4.000 lao động đã qua đào tạo nghề đang lao động sản xuất trong các nhà máy thuộc KCN Cảng biển Hải Hà
Trên địa bàn huyện Hải Hà có 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút hàng ngàn lao động. Với lợi thế trên, huyện xác định đây là cơ hội để chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông - lâm - ngư sang công nghiệp -  xây dựng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn bền vững. Toàn huyện Hải Hà hiện có 39.334 người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, trong đó tỷ lệ lao động tham gia hoạt động kinh tế chiếm 97%.
Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hà, cho biết: Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm, định hướng cho người lao động trong độ tuổi lao động về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Các lớp đào tạo nghề luôn bám sát nhu cầu của xã hội và của doanh nghiệp. Đối với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng, các xã phát triển du lịch, tập trung hướng vào các nghề: Chế biến món ăn, lái xe phục vụ khu du lịch, các dịch vụ, khu công nghiệp... Với những người làm nông nghiệp, huyện định hướng cho họ tham gia các lớp như: Nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi...
Từ 2016 đến nay, huyện Hải Hà đã mở 19 lớp đào tạo cho 598 người lao động tham gia. Các lớp học được giảng dạy theo quy định, chú trọng hoạt động thực hành, sáng tạo của người học; định hướng cho người lao động tham gia các tổ đội xây dựng, công nhân các KCN, các công ty trong và ngoài huyện...
Riêng năm 2018 huyện đã tổ chức 10 lớp nghề cho 324 lao động nông thôn tại các xã Cái Chiên, Tiến Tới, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Chính, Quảng Sơn, Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX huyện (trong đó, lớp học nghề phi nông nghiệp là 219 lao động, nông nghiệp là 105 lao động). Ngoài ra, huyện cũng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn chọn nghề, chọn ngành, tìm việc làm tại 4 trường THPT trên địa bàn; phối hợp đưa 324 cán bộ đoàn thể cấp xã, thôn, bản, người lao động và 480 học sinh lớp 12 tham quan thực tế tại khu công nghiệp. Đặc biệt, huyện còn phối hợp với Trường Cao đẳng may Nam Định mở 6 lớp đào tạo trung cấp may, phục vụ cho lao động Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà).
Qua các lớp dạy nghề, người lao động có tay nghề đã tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hoặc áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với công tác đào tạo nghề, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.
Tính đến thời điểm này, số lao động tạo được việc làm mới trên địa bàn huyện là 2.347 người. Hiện nay, lao động địa phương đang làm việc tại KCN Cảng biển Hải Hà là 4.603 người, trong đó lao động làm việc có hồ sơ quản lý là 2.987 người (tăng 741 lao động so với năm 2017). Số lao động thuộc hộ nghèo được tư vấn việc làm và đang lao động tại KCN và các dự án khác trong và ngoài huyện là 106 người. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nỗ lực của chính người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện Hải Hà tăng từ 40% (năm 2015) lên 56,4% (năm 2018).
Năm 2019 huyện Hả Hà tiếp tục xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt là cho người lao động trong KCN; đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 Thu Trang