Lao động
Hải Dương: Chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 84 tỷ đồng
03:50 PM 30/09/2020
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến.


Theo báo cáo của Trung tâm dicgh vụ việc làm tỉnh Hải Dương, trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có 12.238 lượt người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4.576 người so với cùng kỳ năm 2019 (tăng gần 1,6lần). Trong đó, Trung tâm DVVL tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định cho 10.731 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3.548 người. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hơn 187 tỷ đồng, tăng hơn 84 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.      
Số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các đối tượng là lao động phổ thông, tập trung ở các ngành nghề may, thêu, giầy da, lắp ráp điện tử...
Chi trả lương hưu và trợ cấp thất nghiệp cho người lao động vào cùng 1 kỳ tại Hải Dương
Trước đó, thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid -19; Thông báo số 1912 - TB, ngày 16/8/2020 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1821/SLĐTBXH-VP ngày 13/8/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới, Trung tâm DVVL Hải Dương tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng TCTN; Trả quyết định; thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng kể từ ngày 16/8/2020 đến khi có thông báo mới về dịch bệnh Covid -19.
Ngoài ra, tại công văn số 2771/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong hai tháng 9,10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 10/2020 vào cùng một kỳ chi trả cho các địa bàn đang có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly/giãn cách xã hội; cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Giang