Lao động
Hải Dương: Bảo hiểm thất nghiệp điểm tựa cho người lao động mất việc làm
04:03 PM 23/05/2023
(LĐXH) - Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động thất nghiệp, cùng với đó triển khai hiệu quả hoạt động kết nối cung – cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động.
Trong bối cảnh nhiều người lao động (NLĐ) đang bị thất nghiệp, mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh thì bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang là chính sách nhân văn “cứu cánh” của nhiều NLĐ. Trước bối cảnh như hiện tại, để hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống trong thời gian chưa tìm được việc làm mới, Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đồng thời tích cực kết nối với doanh nghiệp giúp người lao động sớm tìm được việc làm phù hợp.
Người lao động tư vấn, làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm
Năm 2022, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương đã xử lý và tiếp nhận 12.861 người lao động thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Trong đó, giải quyết cho 12.198 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trả gần 259,2 tỷ đồng. Ngoài ra, có 148 người lao động đang có quyết định hỗ trợ học nghề là với số tiền theo quyết định là 867 triệu đồng. Cùng với đó, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.241 người, trong đó 1.031 người tìm được việc làm.
Qua đó, tạo điểm tựa cho người lao động vượt khó khăn, tiếp tục tham gia thị trường hoặc sớm trở lại thị trường lao động, tăng khả năng thích nghi, chống chịu cho người lao động trước khủng hoảng, biến động của thị trường.
Thời gian tới, Trung tâm DVVL Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm, cải tiến sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chuyên nghiệp với phương châm 3 đúng “đúng chế độ, đúng đối tượng, đúng thời gian”; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động; tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa trung tâm với người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn kết và phối hợp giữa trung tâm với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn có cùng chức năng...
Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Hỗ trợ đào tạo cho người lao động để chuyển đổi nghề và lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc được hỗ trợ đào tạo.
Thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng tần suất và nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm.
Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt; tăng cường công tác đào tạo nghề, giáo dục định hướng, nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đến tìm kiếm việc làm, đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHTN cho lao động thất nghiệp bằng nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng; treo pano, phát tờ rơi; hội nghị, hội thảo; lồng ghép vào các phiên sàn giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương; phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn về chính sách BHTN cho người sử dụng lao động và người lao động để giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình… từ đó tích cực tham gia BHTN.
Ngoài ra, Trung tâm DVVL Hải Dương cũng đẩy mạnh thu thập thông tin về thị trường lao động để nắm bắt, cập nhật tình hình biến động thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống các doang nghiệp, cơ sở kinh doanh để tư vấn, giới thiệu cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, góp phần điều hòa thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách BHTN, nâng cao hiệu quả phục vụ người lao động, nhất là việc cải cách hành chính trong lĩnh vực BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính, trong đó có việc thu thập thông tin cung lao động gắn với giải quyết việc làm tại các cấp cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tư vấn nghề, tư vấn việc làm cho lao động BHTN theo đúng trình tự với tác phong chuyên nghiệp, chu đáo; tăng cường hoạt động cung cấp thông tin đa chiều, có định hướng. Đặc biệt, là giải quyết nhanh chóng và dứt điểm những hồ sơ của người lao động thất nghiệp đủ điều kiện, phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện tư vấn học nghề cho số đối tượng này, hướng tới giới thiệu việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động./.
Nguyễn Hoàng