Xã hội
Hà Tĩnh tăng cường chống tai nạn, thương tích trẻ em
08:22 AM 23/09/2021
(LĐXH)- Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của trẻ em, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em, ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, cho biết: Những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; in ấn, phát hành hơn 100 nghìn tờ rơi tuyên truyền phòng chống đuối nước đến đến tận tay học sinh; tổ chức dạy bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; rà soát, kịp thời lắp đặt hàng ngàn biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thương tích, nhất là khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trẻ em…
Bên cạnh đó, việc đầu tư các nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần vào việc kiểm soát, hạn chế tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Tuy nhiên, tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em ở một số địa phương vẫn xẩy ra, đâu đó vẫn phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng về tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em hay những vụ việc về xâm hại, bạo lực đối với trẻ. Ước tính trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 1.300 trẻ em bị tai nạn thương tích các loại.
Theo Kế hoạch số 341/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ban hành về Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030, mục tiêu đặt ra là hạn chế tối đa và giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích tử vong; bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; tử vong do đuối nước xuống mức thấp nhất. Cụ thể, 95% trường mầm non, tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí Ngôi nhà an toàn và Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
Về mục tiêu truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Hà Tĩnh phấn đấu có 90% trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030. 90% trẻ em 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% năm 2030. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030. 100% trẻ em sử dụng áo pháo cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội bộ có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh.
Đối với việc nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 70% công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội) cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các thôn, tổ dân phố, viên chức, giáo viên làm công tác trẻ em tại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030.
Phấn đấu có 70% nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế trường học biết các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% vào năm 2030. 100% các huyện, thành phố, thị xã triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em. 100% các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.
Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Cộng đồng an toàn và xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em…
Chí Tâm