Xã hội
Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2020
08:02 AM 28/07/2020
(LĐXH) Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 23/7/2020 về việc Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, thiết thực.
Theo Kế hoạch 151/KH-UBND  nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% UBND các  quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố đều được vui Tết trung thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền được tập trung thực hiện theo chủ đề: Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.  Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Các hoạt động trọng tâm được tổ chức trong dịp Tết Trung thu dành cho trẻ em ở Hà Nội bao gồm: Tổ chức Tết Trung thu cấp Thành phố với tên gọi: Đêm hội Trăng rằm 2020 dự kiến vào lúc 20h00, ngày 29/9/2020 (thứ Ba- tức ngày 13/8 Âm lịch) tại huyện Ba Vì.
Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà cho các em thiếu nhi
có hoàn cảnh khó khăn tại Đêm hội trăng rằm 2019.
 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thiết thực chăm lo cho các em nhân dịp Tết Trung thu.
Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại các Trung tâm, Trường, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh đó, UBND cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các Trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid cũng như thực tế của địa phương/đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu... với nội dung bổ ích, lành mạnh, hình thức phong phú, chú trọng đến các trò chơi dân gian.
Trong dịp Tết Trung thu 2020, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các quy định trong Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật… Huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em trong thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em theo tinh thần của Luật trẻ em, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông… tuyên truyền bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng.
Tăng cường truyền thông về số điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em- 111 và Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội- 0243.525.662 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em.
 Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính chất bạo lực, không phù hợp với trẻ em.
Để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em , Thành phố sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là  thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời,  nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.
Nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em, đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn.
 Thảo Lan